O mnie

Curriculum Vitae

Stopnie naukowe

Magister matematyki, specjalność metody numeryczne i programowanie, Wydział‚ Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Doktor nauk matematycznych, rozprawa doktorska "Niezależne zbiory generatorów filtrów w algebrach Boole'a" pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Wojtylaka obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność logika, rozprawa habilitacyjna "Pojęcie sklejenia krat" obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmowane stanowiska

Profesor Akademii im. Jana Długosza, kierownik Zakładu Algebry i Logiki Matematycznej w Instytucie Matematyki i Informatyki.

Profesor Akademii im. Jana Długosza, kierownik Zakładu Logiki, Metodologii i Epistemologii w Instytucie Filozofii.

Zainteresowania

 • Teoria krat
  1. Operacje sklejania krat
  2. Dekompozycja krat dystrybutywnych
  3. Charakterystyka nieizomorficznych krat dystrybutywnych
 • Pojęcie niezależności›ci w algebrze i logice
 • Algebraiczna teoria grafów
 • Zainteresowania pozanaukowe: góry, bieganie, Nordic Walking, podróże, literatura piękna, koty, alpaki

Publikacje

 • Książki:
  1. The concept of gluing for lattices, Wydawnictwa Naukowe WSP w Częstochowie, Częstochowa, 2004
  2. Wprowadzenie do matematyki dyskretnej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007
  3. Wybrane elementy logiki, teorii mnogości i teorii grafów, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej, Warszawa 2015 (współautor Mirosław Kurkowski)
 • Artykuły
  1. Absolutely independent axiomatizations for countable sets in classical logic, Studia Logica (1989)XLVIII, 77-84
  2. Absolute independence in atomless algebras, Proceedings of the Vth Universal Algebra Symposium, edited by K.Hałkowska, B. Stawski, World Scientific, 1988, 136-142
  3. Absolutely independent sets of generators of filters in Boolean algebras, Reports on Mathematical Logic 24(1991), 25-35
  4. Freely generated filters in free Boolean algebras, Studia Logica 54(1994), 139-147
  5. Countably generated filters in Boolean algebras, Acta Universitatis Purkynianae 12(1996), 5-8
  6. Konstruowalność niezależnych zbiorów generatorów filtrów w algebrach Boole'a, Matematyka V(1997), Prace Naukowe WSP Częstochowa, 57-61
  7. Absolute independence in Heyting algebras, Acta Universitatis Purkynianae 27(1997), 17-22
  8. The uniqueness of the decomposition of distributive lattices into sums of Boolean algebras, Reports on Mathematical Logic 31(1997), 93-102 (współautor: Piotr Wojtylak)
  9. The sum operation and link lattices, Matematyka VI(1999), Prace Naukowe WSP Częstochowa, 23-28 (współautor: Piotr Wojtylak)
  10. Scarce decomposition of finite distributive lattices, Contributions to General Algebra 13(2001), 149-158
  11. Boolean constructions of independent sets of generators for filters, Reports on Mathematical Logic 35(2001), 75-85
  12. Sum-representations of finite lattices, Bulletin of the Section of Logic 30/4(2001), 205-212
  13. On gluing of lattices, Bulletin of the Section of Logic, 32/1(2003), 27-32
  14. Dimensions of Boolean cubes in finite distributive lattices, Acta Universitas Wratislaviensis, Logika 23 (2005), 27-37
  15. Some Properties of H-irreducible Lattices, Bulletin of the Section of Logic, 33/2(2004), 71-80
  16. Application of the Cantor-Bendixon construction to the problem of freely generated filters, Reports on Mathematical Logic, 38(2004), 49-59
  17. Distributive lattices with a given skeleton, Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications, 24(2004), 75-94
  18. Some numerical characterization of finite distributive lattices, Bulletin of the Section of Logic, 33/3(2004), 1-7
  19. Minimal distributive lattices with a given skeleton, Contributions to General Algebra, 16 (2005), 99-105
  20. W-irreducible lattices, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka X, 2005, 77-82
  21. Weighted Double Skeletons, Bulletin of the Section of Logic, 35/1(2006), 37-48
  22. Some Properties of Double Skeletons, Bulletin of the Section of Logic, 35/2-3(2006), 95-104
  23. Some counting formulas for finite distributive lattices, Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XV (2010), 43-50
  24. Products of skeletons of finite distributive lattices, Bulletin of the Section of Logic 40/1(2011),55-62
  25. Gábor Czédli, Joanna Grygiel, Katarzyna Grygiel, Distributive lattices determined by weighted double skeletons, Algebra Universalis Vol. 69(4) (2013), 313-326
  26. Joanna Grygiel, Sandor Radeleczki, On the tolerance lattice of tolerance factors, Acta Mathematica Hungarica, 141 (3) (2013), 220-237
  27. Po co matematykom (i nie tylko) tolerancje, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Filozofia IX (2012), 199-205
  28. Anetta Górnicka, Joanna Grygiel, Katarzyna Grygiel, A note on blocks of skeleton tolerances, Acta Mathematica Hungarica, 143(1), 2014, s. 176-184
  29. A. Górnicka, J. Grygiel, I. Tyrala, Sparingly glued tolerances, Scientific Issues Jan Długosz University, Mathematics XX, 2015, pp 47-54
 • Ważniejsze abstrakty
  1. Freely generated filters in Boolean algebras, The Bulletin of Symbolic Logic, Volume 1(1995), 92-93
  2. Two operations of gluing of lattices, The Bulletin of Symbolic Logic, Volume 8(2002), 136
  3. Independence in algebra and logic, Volume of Abstracts 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science 1995,46
  4. Freely generated filters in Boolean algebras, Book of Abstracts Logic Colloquium 93
  5. Constructability of free sets of generators of filters in Boolean algebras, Book of Abstracts Logic Colloquium 97, 43
  6. Link lattices of finite distributive lattices, Book of Abstracts Logic Colloquium 98
  7. Constructing distributive lattices with a given link lattices, Logic, Universal Algebra and Theoretical Computer Science, 1999, pp.43-44
  8. Two operations of gluing of lattices, Book of Abstracts Logic Colloquium 01
  9. W-representability of finite lattices, SIDIM 2003, 16
  10. Universal Algebra for Logics, Handbook of 1st World Congress and School on Universal Logic, 2005, pp.13-14
  11. Some generalization of Jaskowski masting operation, Sowremienna Logika: Problemy Teorii, Istorii i Promienienia w Naukie, 2006, p.413
  12. Characterizing distributive lattices by their double skeletons, Abstracts of 74th Worhshop on General Algebra, Tampere 2007, p.7
  13. On some characterization of distributive lattices, UniLog 2010, Book of Abstracts, p. 19
  14. Lattice tolerances and their blocks (joint work with A.Górnicka and K.Grygiel), Handbook of 4th World Congree and School on Universal Logic, UNILOG'2013, p.359-360
 • Prace zbiorowe pod redakcją
  1. Matematyka V, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, 1997
  2. Matematyka VI, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, 1999
  3. Bulletin of the Section of Logic, 32/1&2(2003)
  4. Bulletin of the Section of Logic, 35/2&3(2006)
  5. Bulletin of the Section of Logic, 40/1&2(2011)
  6. Scientific Issues Jan Długosz University, Mathematics XX, 2015

Lista konferencji

Organizacja konferencji Applications of Algebra in Logic and Computer Science.

Lista konferencji i odczytów

 1. V Sympozjum z Algebry Uniwersalnej, maj 1988, Turawa, z odczytem Absolute independence in classical logic
 2. XXXV Konferencja z Historii Logiki, październik 1988, Kraków
 3. Logic Colloquium, sierpień 1989, Berlin, Niemcy
 4. Konferencja z Logiki i Podstaw Matematyki, listopad 1989, Jabłonna
 5. VI Sympozjum z Algebry Uniwersalnej, maj 1991, Turawa, z odczytem Absolutely independent sets of generators in countable algebras
 6. IV Summer School in Logic, Linguistics and Information, lipiec1991, Saarbrücken, Niemcy
 7. V Summer School in Logic Linguistics and Information, lipiec1992, Colchester, Wielka Brytania
 8. Logic Colloquium, lipiec1993, Keele, Wielka Brytania, z odczytem Freely generated filters in Boolean algebras
 9. VI Summer School in Logic, Linguistics and Information, sierpień 1993, Lizbona, Portugalia
 10. Conference on Universal Algebra, lipiec 1994, Linz, Austria, z odczytem Independence in Boolean algebras
 11. Conference in Algebraic Logic, sierpień 1994, Budapeszt, Węgry
 12. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 1994, Jeseniki, Czechy, z odczytem Absolutely independent axiomatization in classical logic
 13. Konferencja z Zastosowań Matematyki, wrzesień 1994, Zakopane
 14. II Polish-Czech School of Mathematics, luty 1995, Usti n/Labem, Czechy, z odczytem Countably generated filters in Boolean algebras
 15. X Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, sierpień 1995, Florencja, Włochy, z odczytem Independence in algebra and logic
 16. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 1995, Blatiny, Czechy, z odczytem The applications of Cantor-Bendixon construction
 17. I Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 1996, Karpacz
 18. III Polish-Czech School of Mathematics, maj 1996, Zakopane, z odczytem Cantor-Bendixon construction and independence
 19. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 1996, Liptovski Jan, Słowacja
 20. Konferencja z Matematyki Dyskretnej, luty 1997, Grzegorzewice
 21. II Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 1997, Karpacz
 22. I Konferencja z Zastosowań Algebry w Logice i Informatyce, maj 1997, Zakopane, z odczytem Jak konstruować niezależne zbiory generatorów filtrów w algebrach Boole'a
 23. IV Polish-Czech School of Mathematics, lipiec 1997, Hlubos, Czechy, z odczytem How to define independence in Heyting algebras
 24. Logic Colloquium, lipiec 1997, Leeds, Wielka Brytania, z odczytem Constructability of free sets of generators of filters in Boolean algebras
 25. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień1997, Strbskie Pleso, Słowacja, z odczytem The possibility of constructing independent sets of generators of filters by means of Boolean operators
 26. Konferencja "Nowa Matura", grudzień 1997, Gdańsk
 27. III Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 1998, Karpacz
 28. II Konferencja z Zastosowań Algebry w Logice i Informatyce, maj 1998, Zakopane, z odczytem Krata połączeń kraty dystrybutywnej
 29. IV Polish-Czech School of Mathematics, czerwiec1998, Złoty Potok
 30. Logic Colloquim, lipiec1998, Praga, Czechy, z odczytem Link lattices of finite distributive lattices
 31. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 1998, Milonov, Czechy, z odczytem Wroński's sums of distributive lattices
 32. IV Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, maj 1999, Karpacz
 33. III Konferencja z Zastosowań Algebry w Logice i Informatyce, maj 1999, Zakopane, z odczytem Kraty dystrybutywne o zadanej kracie połączeń
 34. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 1999, Milonov, Czechy, z odczytem Dimensions of maximal Boolean fragments of the distributive lattice with a given skeleton
 35. V Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, wrzesień 1999, Zawoja
 36. I Conference on Logic, Universal Algebra and Theoretical Computer Science, grudzień 1999, Johannesburg, Republika Południowej Afryki, z odczytem Constructing distributive lattices with a given link lattice
 37. IV Konferencja z Zastosowań Algebry, luty 2000, Zakopane, z odczytem Relacje tolerancji w kratach
 38. V Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2000, Karpacz
 39. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2000, Pavlov, Czechy, z odczytem Operations of gluing lattices
 40. XLVI Konferencja z Historii Logiki, październik 2000, Kraków
 41. V Konferencja z Zastosowań Algebry, luty 2001, Zakopane
 42. VI Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2001, Karpacz
 43. Logic Colloquium, sierpień 2001, Vienna, Austria, z odczytem Two operations of gluing of lattices
 44. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2001, Stara Lesna, Słowacja, z odczytem Finite distributive lattices with the same skeleton
 45. VII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, wrzesień 2001, Zawoja, z odczytem Pewne operacje na kratach
 46. XLVII Konferencja z Historii Logiki, listopad 2001, Kraków
 47. VI Konferencja z Zastosowań Algebry, luty 2002, Zakopane, z odczytem Reprezentacja sumowa krat
 48. VII Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2002, Polanica
 49. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2002, Tale, Słowacja
 50. VIII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, wrzesień 2002, Zawoja, z odczytem W-reprezentacja krat skończonych
 51. XLVIII Konferencja z Historii Logiki, październik 2002, Kraków
 52. Konferencja SIDIM (XVIII Seminario Interuniversitario de Investigacion en Ciencias Matematicas), luty 2003, Ponce, Puerto Rico, z odczytem W-representability of finite lattices
 53. VII Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2003, Zakopane, z odczytem Rekonstrukcja krat dystrybutywnych o zadanym szkielecie
 54. VIII Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, maj 2003, Karpacz, z odczytem Dimensions of Boolean cubes in distributive lattices
 55. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2003, Koszicka Bela, Słowacja, z odczytem Sizes of maximal atomistic intervals in modular lattices
 56. XLIX Konferencja z Historii Logiki, październik 2003, Kraków, z odczytem Kraty rozkładalne w sensie Wrońskiego
 57. VIII Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2004, Zakopane, z odczytem Minimalne kraty dystrybutywne o zadanym szkielecie
 58. IX Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2004, Karpacz, z odczytem Numerical characterization of finite distributive lattices
 59. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2004. Mala Moravka, Czechy, z odczytem The least distributive lattice with a given skeleton
 60. L Konferencja z Historii Logiki, październik 2004, Kraków
 61. Workshop on Graph Theory 2005, styczeń 2005, Bangkok, Tajlandia
 62. Seminar of Department of Mathematics, styczeń 2005, Chiangmai, Tajlandia, z odczytem Decomposition of distributive into Boolean cubes
 63. IX Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2005, Zakopane, z odczytem Nonisomorphic distributive lattices with the same skeleton
 64. First World School and Congress on Universal Logic, marzec 2005, Montreux, Szwajcaria z tutorialem (obejmującym 3 wykłady 1h15min każdy) Universal Algebra for Logics
 65. X Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2005, Szklarska Poręba
 66. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2005, Mala Moravka, Czechy, z odczytem Double skeletons
 67. LI Konferencja z Historii Logiki, październik 2005, Kraków
 68. X Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2006, Zakopane, z odczytem Reconstructing distributive lattices with reducible skeletons
 69. XI Konferencja Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, maj 2006, Szklarska Poręba
 70. IX Konferencja "Sowremienna logika", czerwiec 2006, Sankt Petersburg, Rosja, z odczytem Some generalization of Jaśkowski masting operation
 71. LII Konferencja z Historii Logiki, październik 2006, Kraków
 72. XI Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2007, Zakopane
 73. 74th Workshop on General Algebra, czerwiec 2007, Tampere, Finlandia z odczytem Characterizing distributive lattices by their double skeletons
 74. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2007, Tale, Słowacja, z odczytem How to reconstruct a distributive lattice with a given reducible skeleton
 75. LIII Konferencja z Historii Logiki, październik 2007, Kraków
 76. XII Konferencja z Zastosowań Algebry, marzec 2008, Zakopane
 77. LIV Konferencja z Historii Logiki, październik 2008, Kraków
 78. XIII Konferencja AALCS, marzec 2009, Zakopane
 79. XIV Konferencja z Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, kwiecień 2009, Szklarska Poręba, z odczytem O pewnej charakteryzacji krat dystrybutywnych
 80. LV Konferencja z Historii Logiki, listopad 2009, Kraków
 81. XIV Konferencja AALCS, marzec 2010, Zakopane
 82. Third World School and Congress on Universal Logic, kwiecień 2010, Estoril, Portugalia, z odczytem On some characterization of distributive lattices , organizator sesji specjalnej Algebras for Logics
 83. LVI Konferencja z Historii Logiki, październik 2010, Kraków, z odczytem Szkielety produktów krat dystrybutywnych
 84. XV Konferencja AALCS, marzec 2011, Zakopane, z odczytem Numerical characterization of finite distributive lattices by means of their weighted double skeleton
 85. Seminarium Instytutu Matematyki, maj 2011, University of Miskolc, Węgry, z odczytem Some characterization of finite distributive lattices by means of their weighted double skeletons (wyjazd w ramach programu Erasmus)
 86. Second International Conference on Order, Algebra, and Logics, czerwiec 2011, Kraków
 87. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2011, Svratka, Czechy, z odczytem Irreducible elements in distributive lattices with given weighted double skeletons (współautor Katarzyna Grygiel)
 88. LVII Konferencja z Historii Logiki, październik 2011, Kraków
 89. XVI Konferencja AALCS, marzec 2012, Zakopane, z odczytami How to reconstruct a distributive lattice with an H-irreducible skeleton? (współautor Katarzyna Grygiel) oraz How do blocks in skeletons of finite distributive lattices look like? (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel)
 90. XVII Konferencja z Zastosowań Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, maj 20012, Szklarska Poręba, z odczytami Blocks of skeleton tolerances (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel) oraz Finite distributive lattices and their boolean parts (współautorzy Gabor Czedli i Katarzyna Grygiel)
 91. Universal Algebra and Lattice Theory, czerwiec 2012, Szeged, Węgry z odczytami On the tolerance lattice of tolerance factors (współautor Sandor Radelczki) oraz Lattices being blocks of skeleton tolerances (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel)
 92. Summer School on Universal Algebra and Ordered Sets, wrzesień 2012, Novy Smokovec, Słowacja
 93. Wizyta naukowa na University of Miskolc, Węgry, październik 2012
 94. LVIII Konferencja z Historii Logiki, październik 2012, Kraków, z odczytem Kraty tolerancji krat skończonych (współautor Sandor Radeleczky)
 95. Seminarium naukowe z Algebry Ogólnej, Politechnika Warszawska, listopad 2012 z odczytem Rekonstrukcja skończonych krat dystrybutywnych na podstawie ich ważonych podwójnych szkieletów (współautorka Katarzyna Grygiel)
 96. XVII Konferencja AALCS, marzec 2013, Zakopane, z odczytem On some poset of tolerances of finite lattices (współautor Sandor Radeleczki)
 97. 4th World Congress and School on Universal Logic, 29 marca-7 kwietnia 2013, Rio de Janeiro, Brazylia, z odczytem Lattice tolerances and their blocks (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel)
 98. Kangroo-100, Methods of Analysis and Algebra, 1-6 wrzesnia, Tartu 2013, Estonia, z odczytem On blocks of skeleton tolerances (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel)
 99. XVIII Konferencja AALCS, marzec 2014, Zakopane
 100. XXI Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Karpacz, 27– 30.05 2014, z odczytem Tolerances and gluings (współautorka Anetta Górnicka)
 101. XIX Konferencja AALCS, marzec 2015, Zakopane.
 102. Workshop Algebra and its applications, Tartu, Estonia, maj 2015, z odczytem Counting tolerances on lattices lattices (współautorki Anetta Górnicka i Katarzyna Grygiel)
 103. XXII Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Ruzomberok, Slovakia czerwiec 2015, How many tolerances are there for finite lattices (współautorka Anetta Górnicka)

Dydaktyka

Algebra ogólna dla Matematyka II:

środa 8-11:15 sala 3023 AK13/15

Struktury dyskretne dla Inżynieria Multimediów I:

środa 11:30-14:45 sala 3022 AK13/15

 


Materiały dla studentów

Logika dla studentów

Kontakt

Informacje kontaktowe

 • ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa
 • jgrygiel@swps.edu.pl
 • https://j.grygiel.eu